El. dienynas Tvarkaraščiai Priėmimas
Versija neįgaliesiems
Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų pavadinimasDarbuotojų
skaičius
2021 II ketv.
Vidutinis mėnesinis nustatytasis
darbo užmokestis
praėjusių metų
(2020 m. Eur)
Vidutinis mėnesinis nustatytasis
darbo užmokestis
einamųjų metų
praėjusio ketvirčio
(2021 II ketv. Eur)
Direktorius12859,562718,12
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui22374,082462,42
Mokytojas (iš jų 22 – neturi etato)
451657,801582,67
Bibliotekos vedėjas11432,221271,39
Bibliotekininkas
(0,5 etato)
1592,26577,91
Profesijos patarėjas11267,501177,05
Neformaliojo ugdymo mokytojas (iš jų 2 - 0,5 etato)2662,07561,69
Psichologas asistentas11132,25916,86
Soc. pedagogas11288,611213,59
Spec. pedagogas (0,5 etato)1567,15531,00
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams12071,381654,95
Dokumentų koordinavimo specialistas11960,072029,60
Informacinių komunikacinių technologijų specialistas
11583,611362,90
Informacinių sistemų specialistas (0,5 etato)
1513,33486,75
Duomenų bazės specialistas (iš jų 2 - 0,5 etato)2513,33486,75
Raštinės administratorius11564,561362,90
Laborantas 1865,671075,90
Budėtojas2660,71642,00
Rūbininkas1643,09642,00
Valytojas (iš jų 3 – 0,5 etato)8601,70521,36
Darbininkas 2609,55642,00
Kiemsargis 2620,98642,00
Elektrikas (0,5 etato)1433,04486,75

Atnaujinta: 2021-07-19 17:39:11

Tvarkaraščiai
Pamokų laikas
  1. 8.00–8.45
  2. 8.55–9.40
  3. 9.50–10.35
  4. 11.00–11.45
  5. 12.10–12.55
  6. 13.05–13.50
  7. 14.00–14.45
  8. 14.55–15.40
  9. 15.50–16.35

Projektai, kuriuose dalyvaujame

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja ERASMUS+ projekte
Nr. 2018-1-BG01-229-047840_2
„ROOTS AND OFFSHOOTS“

Projektas NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0010 „Matematikos pasiekimų gerinimas pasitelkiant virtualią ugdymo aplinką“

”Klaipėda- Europos jaunimo sostinė 2021” Lietuvos Jūrų muziejaus solidarumo platforma

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja projekte „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“

Priėmimas į gimnaziją

Artimiausi renginiai

Rodyti visus

Buvę mokiniai apie gimnaziją
...
Aš ilgą laiką maniau, kad ryšys su žmogumi yra trumpalaikis, netikras. Buvau įsitikinusi, kad visi esame tik pakeleiviai vienas kito gyvenime ir žmogus iš tikrųjų yra pasmerktas amžinai vienatvei. Tikėjau, jog svarbiausia yra pasiekimai, mokslas, darbas. Tačiau, mokydamasi šioje mokykl...

Živilė Balčiūnaitė
2019 m.m

...
Per šiuos ketverius metus šioje gimnazijoje patyriau labai daug įvairių išgyvenimų ir išsinešu be galo daug prisiminimų. Čia sutikau daug naujų draugų, su kuriais, viliuosi, išliksime draugais visada. Ačiū mokytojoms, kurios padėjo pasiruošti egzaminams ir už jų kantrybę su mumis...

Kristina R
2020 m. laida

Rodyti visus
Nuotraukų galerija

Neįgaliųjų režimas įjungtas