El. dienynas Tvarkaraščiai Priėmimas
Versija neįgaliesiems
Nuostatai

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 28 d.
įsakymu Nr. AD1-1222

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS


 1. Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja biudžetinės įstaigos Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Gimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, vykdomas programas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

 2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas – Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija, trumpasis pavadinimas – „Žemynos“ gimnazija. Duomenys apie Gimnaziją, kaip juridinį asmenį, kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190440267.

 3. Gimnazija įsteigta Klaipėdos miesto vykdomojo komiteto 1965 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. 549 kaip Klaipėdos 12-oji vidurinė mokykla. Klaipėdos miesto tarybos 1998 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 97 jai suteiktas „Žemynos“ pavadinimas. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. ISAK-2666 Gimnazijoje akredituota vidurinio ugdymo programa ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T2-141 Gimnazija pavadinta Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija.

 4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės.

 5. Savininkė – Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas 111100775, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda.

 6. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos švietimo ir kituose įstatymuose bei šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus.

 7. Buveinė – Kretingos g. 23, LT-9216 Klaipėda.


Plačiau

Atnaujinta: 2017-01-04 13:34:06

SVARBU
PASITIKĖJIMO DĖŽUTĖ
Papasakok anonimiškai, Tu esi saugus.

Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia mokinių priėmimo į mokyklas 2020—2021 m. m. procesus.
Priėmimo terminai
Prašymų priėmimo pradžia
Bendra priėmimo tvarka
Pamokų laikas
 1. 8.00–8.45
 2. 8.55–9.40
 3. 9.50–10.35
 4. 11.00–11.45
 5. 12.10–12.55
 6. 13.05–13.50
 7. 14.00–14.45
 8. 14.55–15.40
 9. 15.50–16.35

Projektai, kuriuose dalyvaujame

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja ERASMUS+ projekte
Nr. 2018-1-BG01-229-047840_2
„ROOTS AND OFFSHOOTS“

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja Britų tarybos ir Meno avilio projekte ,„Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“.

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra"

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja projekte „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“

Priėmimas į gimnaziją

Artimiausi renginiai

Rodyti visus

Buvę mokiniai apie gimnaziją
...
Ketveri metai gimnazijoje prabėgo tarsi akimirka. Vis dėlto per tą laiką mokykla man davė labai daug. Pirma, tapau daug drąsesnė. Puikiai prisimenu, kaip anksčiau bijodavau kalbėti prieš auditoriją. Pamokų metu ta baimė pamažu išnyko. Antra, būdama gimnaziste atradau savo meilę kalb...

Urtė Brazdeikytė
2016 m. laida

...
Nors Žemyna buvo tik viena iš daugelio mano lankytų mokyklų, bet ji buvo paskutinė šioje 12 metų kelionėje ir būtent čia aš iš naujo atradau meilę, draugystę, pasitikėjimą ir nuoširdumą. Ačiū tiems, kas išgyveno visa tai kartu, ir ačiū mokytojams, kurie padėjo nenuklysti nuo ...

Emilija B.
2020 m. laida

Rodyti visus
Nuotraukų galerija

Neįgaliųjų režimas įjungtas